Spotkanie z Zarządem Krajowym TPD

Dnia 4 marca 2015 roku odbyło się spotkanie z Zarządem Krajowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów w Międzylesiu

Prezentacji naszej Fundacji dokonała Pani Prezes Elżbieta Sowa.

Poniżej przedstawiamy obszerny skrót prezentacji.

Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” została powołana przez grono 19-tu rodziców dzieci niepełnosprawnych, które są lub były związane z placówkami oświatowymi prowadzonymi na terenie Helenowa. Celem działania Fundacji jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze wszelkimi dysfunkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia.
Zgodnie z pkt. 13 § 2 Statutu Fundacji, mamy nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym opuszczającym placówki terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne. W odczuciu rodziców, członków Fundacji ZP, zatroskanych o przyszłość swoich niepełnosprawnych, często ciężko uszkodzonych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, wymagających całkowitej 24-ro godzinnej opieki dzieci – głównym celem naszego działania jest powołanie i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu (czy też Dziennego Domu Wsparcia). W takim Domu, nasze dzieci kontynuowałyby działania sprzyjające utrzymaniu wszystkich wyuczonych funkcji, nie byłyby też wykluczone ze społeczności. Przebywałyby w znanym i przyjaznym środowisku. W miarę swoich możliwości zdrowotnych i funkcjonalnych, przy pomocy asystentów, mogłyby powoli wychodzić z „pieleszy domowych”. Dojrzewać i adaptować się do nowych warunków życia. Tworzyć swój świat - samodzielnie, bez rodziców, w całodobowym domu pobytu, który przypominałby dom rodzinny.

Jesteśmy organizacja młodą i niewielką. Jeszcze mało znaną. Sami niewiele zdziałamy, a jeśli nawet - będzie trwało to bardzo długo, zanim uda się nam zrealizować nasze zamierzenia.   A czas nas goni, ponieważ my - rodzice, starzejemy się, tracimy siły i nadzieję na zapewnienie godnego życia czy też na poprawę losu naszych niepełnosprawnych dzieci.

Dlatego też, zwróciliśmy się do Zarządu TPD o możliwość współpracy przy realizacji naszej idei.

Dyrekcja Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD HELENÓW jest otwarta i życzliwie nastawiona do naszych zamierzeń. A nawet więcej – szczerze i z ogromnym zaangażowaniem wspiera nasze poczynania. Stykamy się z dużym zrozumieniem i chęcią pomocy ze strony wszystkich pracowników CREiO Helenów, przy poczynaniach zmierzających do urzeczywistnienia naszego marzenia, jakim jest zbudowanie Domu Wsparcia dla osób wychodzących z systemu edukacji.

Dlaczego wybraliśmy HELENÓW? Dlaczego współpracujemy z Klubem Absolwenta TPD?

Ponieważ nasze dzieci są związane z tym miejscem od wielu lat. Tutaj uczą lub uczyły się w gronie lubianych rówieśników. Tutaj są otoczone troskliwą i profesjonalną opieką terapeutów, wychowawców, opiekunów. Czują się tu szczęśliwe i bezpieczne. To tutaj mają przestrzeń, kontakt z pięknymi plenerami. Tutaj mają różnorodne zajęcia. Tutaj mogłyby kontynuować swoje działania. Ale w Klubie Absolwenta jest ograniczona liczba miejsc i nie ma tych wolnych miejsc. A co roku, opuszcza szkołę kolejna liczba absolwentów, którzy nie wiedzą gdzie się udać, gdzie szukać pomocy, gdzie będą mogli realizować swoje dążenia i gdzie nie będą się czuli wykluczeni ze społeczności.

Nasza Fundacja dysponuje, na razie, bardzo niewielkimi funduszami i niewielką ilością osób, które są zaangażowane w codzienną działalność Fundacji. Dlatego też nie organizujemy imprez akcyjnych, lecz bierzemy udział w wydarzeniach czy imprezach organizowanych przez bardziej doświadczone organizacje pozarządowe. Nabieramy doświadczenia i poznajemy nowe środowiska.

Działamy na innym polu. Fundacja nasza przystąpiła do Konfederacji Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (łac. paralysis cerebralis infantium, ang. cerebral palsy, nazywana również chorobą Little'a), do tzw. Sieci MPD. Jesteśmy członkiem Forum Inicjatyw ONI przy Polskim Stowarzyszeni na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uczestniczymy w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego. Braliśmy udział, jako eksperci, w posiedzeniach komisji zajmującej się problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W swoich działaniach dążymy do zmian systemowych, do zmiany otoczenia, w jakim obecnie funkcjonują osoby niepełnosprawne. Bierzemy udział w pracach zespołów debatujących nad ujednoliconymi zmianami systemowymi obejmującymi cały kraj, a które dotyczą:            

- wypracowania procedur funkcjonowania i finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy

- zasad stałego i ciągłego finansowania Domów Wsparcia

- zabezpieczenia prawnego i finansowego osób niepełnosprawnych, w chwili, kiedy zostają same

- tworzenia tzw. Kręgów Wsparcia, które pozwolą na funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym niezależnie od rodziny, w oparciu o wolontariuszy i asystentów zaangażowanych w takie formy działania,

- tworzenia procedur, wg, których osoba niepełnosprawna byłaby oceniana pod kątem możliwości realizacji poszczególnych etapów nauczania oraz aktywizacji zawodowej czy tylko społecznej, czyli objęta opieką systemową od chwili postawienia diagnozy o niepełnosprawności poprzez przedszkole, szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej, domy wsparcia czy Domy Pomocy Społecznej itp.

Mamy nadzieję, a raczej jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie przy zmienianiu rzeczywistości i budowaniu podwalin pod nowe rozwiązania prawne, finansowe, socjalne - pozwolą nam, na spokojne spojrzenie w przyszłość. Przyszłość, w której będą funkcjonowały nasze dzieci, mające godziwe renty i odpowiednie warunki życiowe. Ale jest nam potrzebny wiarygodny i doświadczony w działaniach partner, jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Cookie Control - strona wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze w celach reklamowych i statystycznych. Uznajemy, że kontynując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij przycisk Akceptuje, aby zaakceptować Cookies.

  Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information