II Konferencja w ramach Projektu pt. "Sprawnie w Sieci" w Zamościu

W dniach: 19.04.13 - 22.04.13 w Zamościu odbyła się II Konferencja w ramach Projektu pt. "Sprawnie w Sieci" (patrz: maj 2012). Były kontynuowane i rozszerzane tematy poruszane podczas I Konferencji, były też prezentowane osiągnięcia brytyjskie (wystąpiły prelegentki z Anglii). Tematem wiodącym tej konferencji był problem wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych. W konferencji wzięły udział panie Kazimierczak, Sowa, Madej oraz - jako wolontariusz - pracownik Klubu Absolwenta (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD "Helenów" w Międzylesiu) p. Monika Sieradzka. 

Rok 2012

W maju 2012r. na posiedzeniu w Wesołej, obecni tam fundatorzy podjęli decyzję o przystąpieniu naszej Fundacji "Zapewnić Przyszłość" do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Krok za Krokiem" z Zamościa. Celem Projektu pt. "Sprawnie w Sieci" dofinansowanego przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 jest zwiększenie do 31 maja 2013r. do 20 liczby członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Sieć MPD, co zapewni zwiększenie potencjału tej organizacji, a także przyczyni się do zwiększenia potencjału kadr i samych organizacji członkowskich.

Działania w ramach w/w Projektu obejmują Konferencje na temat systemowego wsparcia osób z porażeniem mózgowym.

Pierwsza konferencja miała miejsce w październiku 2012 r. Zostały na niej zaprezentowane rozwiązania systemowe, stałe i stabilne oraz wieloprofilowe, zintegrowane, trans dyscyplinarne stwarzające alternatywę dla powszechnych w Polsce krótkoterminowych działań opartych na akcyjności wsparcia tych osób. Zostały przedstawione rozwiązania zgodne z aktualną wiedzą o problematyce mózgowego porażenia dziecięcego oraz kierunkami wytyczonymi przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

W/w Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012r. Jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w kompleksowy sposób mówi o kwestiach niepełnosprawności. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych określa, co należy robić, aby wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności - które są przecież przywilejem każdego - były rzeczywiście dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

W I konferencji udział wzięły: Beata Kazimierczak, Elżbieta Sowa i jako wolontariusz p. Elżbieta Madej (szefowa Klubu Absolwenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD "Helenów" w Międzylesiu).

6 wrzesień 2012 - Prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Pan Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W trakcie ratyfikacji Prezydent zaznaczył wagę tego dokumentu przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, ale również dla wszystkich którzy zmieniają nasze otoczenie, nasz kraj, nasz sposób myślenia, patrzenia na siebie nawzajem i na problemy innych ludzi. Pobierz: Tekst Konwencji.

W listopadzie 2012r. odbyło się szkolenie z zakresu projektowania działań organizacji pozarządowych.

I moduł obejmował zagadnienia rehabilitacji poprzez sport. Brał w nim udział p. Rafał, rehabilitant pracujący w Klubie Absolwenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD "Helenów" w Międzylesiu. Podczas szkolenia:

  • zapoznał się z zasadami gier w Boccia , soccer , race runner
  • poznał sposób użytkowania sprzętu wykorzystywanego do tych gier
  • poznał efekty wykorzystywania tych sportów w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • uzyskał uprawnienia sędziego gier w Boccia

II moduł - to były warsztaty dla kadry zarządzającej organizacji pozarządowych, których celem było podniesienie sprawności zarządzania i jakości funkcjonowania NGO.

Tematy poruszane na warsztatach dotyczyły: marketingu społecznego w organizacjach pozarządowych, finansów i zarządzania w NGO

Podczas warsztatów, w których brała udział pani Elażbieta Sowa z ramienia naszej Fundacji, pracowano w grupach. Efektem takiej wspólnej pracy było jasne określenie celu, do którego należy dążyć, stworzenie koncepcji działania, rozpoznanie możliwości zdobywania odpowiednio dużych funduszy oraz pozyskanie umiejętności korzystania z doświadczeń innych i korzystania z ich wsparcia.

Rok 2011

5 lutego 2011 - dzięki ogromnemu zaangażowaniu państwa Anny i Piotra Krawczyków, Kornowiczów, p. Agnieszki Woźnicy i innych naszych mam, miała miejsce zabawa karnawałowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD "Helenów" w Międzylesiu, w której brały udział dzieci z internatu. Była świetna zabawa, poczęstunek, konkursy z nagrodami.

Marzec 2011 - W magazynie "Integracja" wydawanym przez ogólnopolską organizację pozarządową, o takiej samej nazwie, ukazał się artykuł opisujący sytuację rodzin, w których znajduje się dorosłe już dziecko niepełnosprawne. Poruszający opis trzech rodzin, jakże typowy dla takiej sytuacji. Niepewność rodziców, nie rzadko samotnych, ich troska i obawy, żeby nie powiedzieć strach, o przyszłość swoich dzieci. W artykule są opisane również próby zapewnienia godnego życia dzieciom gdy zabraknie już ich rodziców. Wspomniana też jest nasza Fundacja Zapewnić Przyszłość. Pobierz artykuł: cz.1, cz.2, cz.3.

W listopadzie 2011r panie Beata Kazimierczak  i Elżbieta Sowa reprezentowały naszą Fundację na Konferencji zorganizowanej przez Fundację "Bardziej Kochani". Tematem wiodącym tej konferencji było przedstawienie  możliwości i doświadczeń innych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i z upośledzeniem umysłowym. Były przedstawiane różne rozwiązania dotyczące egzystencji osób niepełnosprawnych, począwszy od Domów Pomocy Społecznej o różnym statusie (państwowych i niepublicznych), poprzez domy dziennego wsparcia aż do mieszkań treningowych, które mogą być przekształcone w mieszkania chronione.

Cookie Control - strona wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze w celach reklamowych i statystycznych. Uznajemy, że kontynując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij przycisk Akceptuje, aby zaakceptować Cookies.

  Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information