List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

W listopadzie 2015 nasza Fundacja wysłała do Prezydenta RP list, w którym zwraca na problemy osób niepełnosprawnych.

Poniżej treść tegoż listu.

GODLO POLSKI

Warszawa, 26 listopada 2015r.


 Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

Fundacja „Zapewnić przyszłość” chce zwrócić uwagę na sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną, które wyszły z systemu edukacji, a z racji swojej niepełnosprawności pozostają w domu bez specjalistycznego wsparcia. Mamy tu na myśli grupę osób z niepełnosprawnością ruchową, której towarzyszy upośledzenie umysłowe, brak mowy czynnej, padaczka, upośledzenie wzroku, autyzm czy zaburzenia emocjonalne. Niestety nie zostały wypracowane do tej pory rozwiązania systemowe, które sprzyjałyby ich dalszemu usamodzielnianiu i integracji społecznej, prowadząc do niezależnego życia.

1. Brak ośrodków dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością sprzężoną. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) odrzucają ich jako potencjalnych beneficjentów, gdyż potrzebują oni indywidualnego wsparcia.
Istniejący system finansowania tych ośrodków zapewnia jednego asystenta na pięciu podopiecznych. W przypadku niepełnosprawności sprzężonej powinien być zapewniony jeden opiekun dla jednego podopiecznego. W standardzie wyżej wymienionych placówek nie jest przewidziany personel medyczny – pielęgniarki, co automatycznie wyklucza z grupy uczestników osoby z padaczką.

2. Tworzone przez organizacje pozarządowe ośrodki wsparcia funkcjonują w bardzo skromnych warunkach. Osoba niepełnosprawna zamiast wsparcia ze strony fachowo przygotowanych specjalistów otrzymuje tu głównie opiekę. Jest to konsekwencją finansowanie placówek w trybie konkursowym i braku rozpoznania przez organ rozpisujący konkurs rzeczywistych potrzeb przyszłych beneficjentów.

3. Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością sprzężoną nie są objęte kształceniem ustawicznym. Wypracowane w ciągu kilkunastu lat nauki techniki szkolne i kompetencje społeczne zanikają. Zamiast rozwoju zainteresowań i pasji następuje regres i spadek aktywności. Szczególne widoczne jest to w przypadku braku umowy czynnej, gdy używane są alternatywne formy komunikacji. Osoby takie wymagają ciągłego wsparcia ze strony specjalisty. Niestety ustaje ono wraz z zakończeniem etapu szkolnego, co uniemożliwia często swobodną komunikację społeczną, powoduje samotność, frustrację czy poczucie bezsilności.

4. Opisywana grupa osób niepełnosprawnych nie ma szansy na korzystanie z mieszkalnictwa wspomaganego w formie obecnie proponowanej. Środki przeznaczane na tego typu mieszkania nie uwzględniają potrzeb osób wymagających funkcjonowania w systemie 1:1. Gwarantuje on
beneficjentowi poczucie bezpieczeństwa, spokojną adaptację, zapewnia dalszy rozwój umiejętności życiowych i uczestnictwo w życiu społecznym.

5. Brak usług wytchnieniowych dla rodziców i opiekunów tej grupy osób. Co zrobić w sytuacji kryzysowej w rodzinie, w przypadku konieczności leczenia szpitalnego, jakie są rozwiązania na wypadek śmierci rodziców czy opiekunów? Nie ma na to odpowiedzi. Rozwiązania są wyłącznie
doraźne, często przypadkowe i mało skuteczne.


Podsumowując, rzeczywistość w jakich żyjemy prowadzi do wykluczenia społecznego tej grupy osób a co za tym idzie także ich rodzin. Naruszane jest prawo do samodzielnego życia i integracji społecznej (co zapewnia Art. 19 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych), prawo do edukacji (Art. 24 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych) a przede wszystkim, zamknięta pozostaje droga tych osób do niezależnego życia.


 

1% Podatku

PODARUJ 1% TWOJEGO PODATKU

Fundacja "ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ" należy do Grupy Organizacji Pożytku - nr 10428 działającej w ramach Fundacji Sedeka i może przyjąć 1% podatku za pośrednictwem subkonta  pod nazwą:
10428 - Grupa OPP - Zapewnić Przyszłość

 

Drodzy Rodzice, Podopieczni i Darczyńcy.

Prosimy przy rozliczania podatku za 2018 rok, wpisać numer KRS 0000338389 


W polu Cel Szczegółowy 1% wpisujemy:

10428 - Grupa OPP Zapewnić Przyszłość

Bardzo prosimy o zaznaczenie X w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

1 procent 002-01-04

DZIĘKUJEMY ...

Kto może przekazać 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego?

1% podatku dochodowego mogą przekazać :

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • emeryci, o ile samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Spotkanie z Zarządem Krajowym TPD

Dnia 4 marca 2015 roku odbyło się spotkanie z Zarządem Krajowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów w Międzylesiu

Prezentacji naszej Fundacji dokonała Pani Prezes Elżbieta Sowa.

Poniżej przedstawiamy obszerny skrót prezentacji.

Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” została powołana przez grono 19-tu rodziców dzieci niepełnosprawnych, które są lub były związane z placówkami oświatowymi prowadzonymi na terenie Helenowa. Celem działania Fundacji jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze wszelkimi dysfunkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia.
Zgodnie z pkt. 13 § 2 Statutu Fundacji, mamy nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym opuszczającym placówki terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne. W odczuciu rodziców, członków Fundacji ZP, zatroskanych o przyszłość swoich niepełnosprawnych, często ciężko uszkodzonych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, wymagających całkowitej 24-ro godzinnej opieki dzieci – głównym celem naszego działania jest powołanie i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu (czy też Dziennego Domu Wsparcia). W takim Domu, nasze dzieci kontynuowałyby działania sprzyjające utrzymaniu wszystkich wyuczonych funkcji, nie byłyby też wykluczone ze społeczności. Przebywałyby w znanym i przyjaznym środowisku. W miarę swoich możliwości zdrowotnych i funkcjonalnych, przy pomocy asystentów, mogłyby powoli wychodzić z „pieleszy domowych”. Dojrzewać i adaptować się do nowych warunków życia. Tworzyć swój świat - samodzielnie, bez rodziców, w całodobowym domu pobytu, który przypominałby dom rodzinny.

Czytaj więcej: Spotkanie z Zarządem Krajowym TPD

Rok 2014

Grupa OPP

Miło nam poinformować, iż od 18 listopada 2014 roku jestesmy Grupą Organizacji Pożytku Publicznego nr 10428 działającej w ramach Fundacji Sedeka .

Certyfikat grupa OPP-002  

Od dziś możemy już zbierać 1% podatku na działalność statutową.

Rok 2013

Dzień Dziecka


 

Zamek 004

4 czerwiec 2013 – To dzień, w którym odbyły się, jak wcześniej zapowiadano, obchody Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD "Helenów" w Międzylesiu. Była moc atrakcji i mnóstwo uśmiechów na dziecięcych buziach.
W zabawie uczestniczyło około tysiąca pięciuset dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej: Rok 2013

Cookie Control - strona wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze w celach reklamowych i statystycznych. Uznajemy, że kontynując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij przycisk Akceptuje, aby zaakceptować Cookies.

  Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information