Fundacja na posiedzeniu KPSiPP m.st. W-wy.

przez | 16 maja 2021

19 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali 2023 na XX piętrze PKiN odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady m.st. Warszawy.

Jednym z tematów posiedzenia było omówienie sytuacji Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, na które został zaproszony Pan Zbigniew Drzewiecki – Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki „Helenów”. Ponieważ posiedzenia Komisji są otwarte udaliśmy się i my. Członkowie i sympatycy naszej Fundacji oraz inne osoby zatroskane o swoje niepełnosprawne dorosłe już dzieci. Obecna była również Pani Elżbieta Madej – Kierownik Klubu Absolwenta im. Barbary Prasał w Helenowie.

Temat posiedzenia Komisji został wywołany poprzez złożenie na ręce Pana Rafała Dorosińskiego, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałaniu Patologiom Rady m.st. Warszawy, listów od Dyrektora Zbigniewa Drzewieckiego i Fundacji „Zapewnić Przyszłość”.

Obradom Komisji przewodniczył Pan Rafał Dorosiński. Kiedy nadszedł czas na piaty punkt porządku obrad, głos zabrał Pan dyrektor Zbigniew Drzewiecki. Przedstawił on pokrótce potrzebę budowy, i związane z tym problemy, pierwszego Środowiskowego Domu Samopomocy typu E, na terenie Helenowa, dedykowanego grupie osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Problemy, nie tylko prawne, ale przede wszystkim finansowe w utrzymania Ośrodka po jego wybudowaniu. W przedstawieniu problemu uczestniczyły również Panie Anna Krawczyk, Beata Kazimierczak i inni członkowie naszej Fundacji

Dyskusja między Radnymi była rzeczowa choć nie pozbawiona emocji. Mimo, iż pojawiały się głosy o niemożności, braku pieniędzy itp., Biuro Komisji zostało zobowiązane do oszacowania ilości absolwentów szkół specjalnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, po wyjściu z systemu edukacji, pozostawionych sobie, bez dalszych możliwości rozwoju, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Biuro ma również określić możliwe sposoby pomocy i finansowania.

Nasze spotkanie z Komisją zakończyło się obietnicą o dalszym kontynuowania sprawy po uzyskaniu od Biura wymaganych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *