Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska

przez | 1 marca 2016

fot. Terapeutyczny Klub Wsparcia Bełska

Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska został utworzony w 2014 r. dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  z ograniczeniami w funkcjonowa-niu i małej samodzielności, które ukończyły już edukację  i nie ma dla nich miejsca w istniejących placówkach dziennego pobytu albo ich stopień niepełnosprawności nie pozwala na funkcjonowanie w innych  placówkach.

Spotykają się 3 razy w tygodniu po południu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie przy ul. Bełskiej 5.
Zajęcia grupowe i indywidualne odbywają się w zależności od potrzeb i oczekiwań klubowiczów.

Zajęcia grupowe to:
        
usprawniające ruchowo,  muzyczno-ruchowe, z gospodarstwa domowego, plastyczne, ogólnorozwojowe i rewalidacyjne

Zajęcia indywidualne to:
         
praca z logopedą, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz praca z psychologiem.

    Pracujące spotkania odbywają się w grupie 6 osobowej. Dwa razy w roku prezentowane są przedstawienia w wykonaniu klubowiczów wspieranych przez terapeutów i asystentów oraz wolontariuszy. Zapraszani są na nie darczyńcy i przyjaciele Klubu.  W grudniu 2015 r. wystawiane były Jasełka, a w  czerwcu 2016 r. zaprezentowano przed-stawienie „W naszym Klubie fajnie jest”. W październiku zaś, na swoje 2-lecie Klub zaprezentował przedsta-wienie „ Przeżycia Ciekawskiego Kota”.

    Chociaż Klub jest dofinansowany przez m.st. Warszawa, musi jednak ponieść część wydatków w ramach własnego wkładu finansowego.

   Dlatego Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska z początkiem roku 2016 rozpoczął współpracę z naszą Fundacją „Zapewnić Przyszłość”, która to obecnie jest organem prowadzącym Klub.Darowizny na Klub Absolwenta można przelewać na poniższe konto Fundacji. Środki finansowe z tego konta są przeznaczone w całości na działalność Terapeutycznego Klubu Absolwenta Bełska.  
Podajemy dane do wpłat.

wspfinansuje

Fundacja Zapewnić Przyszłość, ul.VI Poprzeczna 24, 04-614 Warszawa konto : 43 2130 0004 2001 0602 8278 0001Klub będzie wdzięczny za każdą wpłatę. Liczy, że uda się trochę uzbierać.Podopieczni Klubu uprzejmie proszą o przekazywanie ich prośby innym osobom.
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli serdecznie dziękujemy.

facebook