Fundacja na posiedzeniu KPSiPP m.st. W-wy.

PKiN

19 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali 2023 na XX piętrze PKiN odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady m.st. Warszawy.

Jednym z tematów posiedzenia było omówienie sytuacji Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, na które został zaproszony Pan Zbigniew Drzewiecki - Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki „Helenów”. Ponieważ posiedzenia Komisji są otwarte udaliśmy się i my. Członkowie i sympatycy naszej Fundacji oraz inne osoby zatroskane o swoje niepełnosprawne dorosłe już dzieci. Obecna była również Pani Elżbieta Madej - Kierownik Klubu Absolwenta im. Barbary Prasał w Helenowie.

Temat posiedzenia Komisji został wywołany poprzez złożenie na ręce Pana Rafała Dorosińskiego, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałaniu Patologiom Rady m.st. Warszawy, listów od Dyrektora Zbigniewa Drzewieckiego i Fundacji „Zapewnić Przyszłość”.

Obradom Komisji przewodniczył Pan Rafał Dorosiński. Kiedy nadszedł czas na piaty punkt porządku obrad, głos zabrał Pan dyrektor Zbigniew Drzewiecki. Przedstawił on pokrótce potrzebę budowy, i związane z tym problemy, pierwszego Środowiskowego Domu Samopomocy typu E, na terenie Helenowa, dedykowanego grupie osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Problemy, nie tylko prawne, ale przede wszystkim finansowe w utrzymania Ośrodka po jego wybudowaniu. W przedstawieniu problemu uczestniczyły również Panie Anna Krawczyk, Beata Kazimierczak i inni członkowie naszej Fundacji

Dyskusja między Radnymi była rzeczowa choć nie pozbawiona emocji. Mimo, iż pojawiały się głosy o niemożności, braku pieniędzy itp., Biuro Komisji zostało zobowiązane do oszacowania ilości absolwentów szkół specjalnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, po wyjściu z systemu edukacji, pozostawionych sobie, bez dalszych możliwości rozwoju, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Biuro ma również określić możliwe sposoby pomocy i finansowania.

Nasze spotkanie z Komisją zakończyło się obietnicą o dalszym kontynuowania sprawy po uzyskaniu od Biura wymaganych informacji.

Pożegnanie

23 sierpnia o godzinie 11.15 odszedł od nas Bolek Sobolewski. Podopieczny Fundacji. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

O godzinie 12.15 w Domu Przedpogrzebowym w sali pożegnań (sala C) była wystawiona trumna, przy której można było pożegnać się ze Zmarłym.
O godzinie 13.00 w Domu Przedpogrzebowym w sali A została odprawione nabożeństwo żałobne, po którym nastąpiło odprowadzenie Bolka do grobu.

Łączymy się w bólu z Rodzicami Bolka i jego Rodziną.

Charytatywny Festyn w Pruszkowie

Szanowni Państwo,

Logo Domek

   Z przyjemnością pragniemy poinformować o wydarzeniu, które zostało zaplanowane na sobotę 10 czerwca 2017 roku w godzinach 11.00 - 15.00

   Otóż - jakiś czas temu zgłosiły się do naszej Fundacji 4 młode wolontariuszki, uczennice LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Warszawie, z propozycją zorganizowania festynu na rzecz naszej Fundacji. Są to: Zosia, Ola, Małgosia i Magda.

   W ciągu bardzo krótkiego czasu, dziewczęta wykonały ogromną pracę:

  • znalazły miejsce na festyn, które bezpłatnie udostępnił Starosta Pruszkowa pan Maksym Gołoś. Jest to teren przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych i MOSiR przy ul. Juliana Gomulińskiego 2 w Pruszkowie. Starosta Pruszkowa objął też honorowy patronat nad naszą imprezą
  • wymyśliły nazwę: "Charytatywny Festyn w Pruszkowie"
  • opracowały program Festynu i zachęciły innych młodych ludzi do współpracy przy organizowaniu imprezy
  • znalazły sponsorów, którzy wsparli te ideę finansowo
  • opracowały projekt ulotki i plakatu
  • zajęły się techniczną stroną organizacji imprezy (podwyższenie do występów, nagłośnienie, stoliki, krzesełka itp.)
  • zamieściły informację o tym wydarzeniu na portalu społecznościowym Fecebooku

   Wśród atrakcji Festynu (oprócz występów zespołów tanecznych, nauki tańców, malowania paznokci i buziaków, waty cukrowej, balonów itp.), będzie też przeprowadzona "Charytatywna Loteria Fantowa", której zorganizowanie jest bardzo pracochłonne i wymagało uzyskanie zgody Naczelnika Naczelnego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, za co serdecznie dziękujemy.

   Wszystkie środki finansowe, jakie uda się nam zgromadzić podczas Festynu, zostaną przekazane na cele statutowe naszej Fundacji.

   Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu – Fundatorów, Sponsorów, Sympatyków i Wszystkich Ludzi Dobrej Woli. Życzymy miłej zabawy.

Miejsce:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych i MOSiR
ul. Juliana Gomulińskiego 2 w Pruszkowie
w godzinach 11.00 - 15.00

   Dziękuję w imieniu naszych podopiecznych i Zarządu Fundacji Pomysłodawczyniom i Organizatorkom: Magdzie, Małgosi, Oli i Zosi.
   Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i organizacji tego Festynu. Wszystkim, którzy życzliwie spojrzeli na nasz pomysł i wydali wszelkie potrzebne ku temu zezwolenia i akcepty. Wszystkim, którzy zechcą nas zaszczycić swoją obecnością na Festynie i wesprzeć nasze cele.

      Serdecznie pozdrawiam

Prezes Fundacji Zapewnić Przyszłość
Elżbieta Sowa

Afisz Festynu

 

Współpraca z Terapeutycznym Klubem Absolwenta Bełska.

   Z początkiem roku 2016 Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska zwrócił się do nas z prośbą o współpracę.

  Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska, mieszczący się przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, został utworzony w 2014 r. dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z ograniczeniami w funkcjonowaniu i małej samodzielności, które ukończyły już edukację. Państwo Polskie nie gwarantuje już żadnej opieki dla takich osób i nie ma dla nich miejsca w istniejących placówkach dziennego pobytu albo ich stopień niepełnosprawności nie pozwala na funkcjonowanie w żadnych placówkach.

  Fundacja nasza postanowiła pomóc Klubowi Absolwenta i otworzyliśmy konto w Volkswagen Bank Direct na potrzeby Klubu, aby końcowe rozliczenia projektu były jasne i nie budziły zastrzeżeń. Wszystkie pieniądze z tego konta są przeznaczone na działalność Terapeutycznego Klubu Absolwenta Bełska.

nr konta: 43 2130 0004 2001 0602 8278 0001

Cookie Control - strona wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze w celach reklamowych i statystycznych. Uznajemy, że kontynując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij przycisk Akceptuje, aby zaakceptować Cookies.

  Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information